Om Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en mjuk metod att behandla skallens och ansiktets alla ben i förhållande till ryggradens kotor ända ner till bäckenet och korsbenet. Stort fokus hålls på deras samband till den yttersta av de tre hjärnhinnorna, som kallas hårda hjärnhinnan (Dura Mater), och som finns inne i kraniet och i ryggradskanalen ända ner till sakrum/korsbenet. Man rättar till små felställningar som i sin tur påverkar och påverkas av precis allt i hela kroppen. Det gör man genom att väldigt uppmärksamt känna in små rörelser i kroppen och följa kroppen dit den själv vill. Man behandlar alltså med minsta möjliga motstånd, och därför kan man komma väldigt djupt med den här tekniken. Kroppen visar själv vad den vill ha för behandling, så kroppen guidar in mig och visar kroppens minsta restriktioner.

Kraniosakral behandling är en fysisk behandling även om den är väldigt mjuk. Men eftersom allting är en helhet så kommer man även att ha en känslomässig och mental effekt när man släpper på gamla spänningar så att cellminnet påverkas. Och det är lite det som den här tekniken går ut på.

Kraniosakral terapi bygger på att ryggmärgsvätskan pumpas ner i ryggraden från kraniet mot sakrum med en speciell puls som kallas för den Kraniosakrala pulsen. Den pulsen ligger vanligtvis på 6 – 12 / minut och är helt fristående från hjärtpulsen och andningsrytmen. Ryggmärgsvätskans uppgift är att förse hjärnan och ryggmärgen med näring och transportera bort slagg plus att fungera som en stötdämpare för hjärnan och ryggmärgen. Dura Matern, yttersta hjärnhinnan, bildar som en tjock, vattentät ”säck” som omsluter hjärnan, ryggmärgen och ryggmärgsvätskan. Den sitter fast i kraniets ben, på ett par ställen i övre ryggraden och i korsbenet/sakrum.

Den här ”säcken”, Dura Matern, är inte elastisk, så för att ryggmärgsvätskan ska kunna få plats att pumpas ner i ryggradskanalen så måste den ”slackas”. Det blir som en sammandragning på längden för att ge mer utrymme för ryggmärgsvätskan och det ger i sin tur en breddning av kroppen och kraniet. När Dura Matern sen töms på ryggmärgsvätska så sträcks den och blir längre, och smalnar av. Därför bildas det en subtil rörelse när ryggmärgsvätskan pumpas fram och tillbaka. Själva fyllnadsfasen kallas för FLEXION och tömningsfasen kallas för EXTENSION.

Eftersom hinnorna sitter fast vid olika ben i kroppen så fortplantas rörelsen vidare ut och påverkar ben, bindväv och muskler osv. Hela kroppen påverkas till ett specifikt rörelsemönster som följer flexion/fyllnadsfasen och extension/tömningsfasen. Det här är väldigt subtila rörelser och de kan inte ses med blotta ögat, men man kan alltså öva upp förmågan att känna de här rörelserna. Man känner dem vanligast i kraniets olika ben och jäms med ryggraden och ner till korsbenet/höftbenen, men de kan kännas i hela kroppen via bindväven.

Eftersom kraniet och sakrum är ihopkopplade med varandra så kommer en felställning eller obalans som finns i kraniet alltid att även påverka bäckenet och tvärtom. När en kropp befinner sig i ohälsa kan det Kraniosakrala systemet bli kraftigt påverkat och det kan leda till olika rotationer, låsningar och glidningar. Det kan göra så man får en vriden kropp eller bäcken, så att kroppen blir ojämn och osymmetrisk och det i sin tur kan påverka alla kroppens olika system. Utifrån den Kraniosakrala rörelsen kan man utvärdera om det finns olika rotationer, låsningar, eller glidningar. Man utvärderar ifall det är någon obalans i det Kraniosakrala systemet och om det sitter i Dura Mater, suturer eller någon annan vävnad eller ledstruktur, och sen korrigerar man det. Eftersom hinnorna sitter fast på vissa delar av kraniet mm, så kan man använda de olika benen som ”handtag” för att arbeta med hinnorna.

Det Kraniosakrala systemet har också en mycket nära koppling till autonoma nervsystemet, som har med stress och vila att göra. Därför kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt, och då ökar också kroppens eget immunförsvar.

Om behandlingen

Själva behandlingen är väldigt mjuk. Den går till så att när terapeuten väldigt lätt lägger handen på ett problemområde så kommer klientens kropp svara med att mycket subtilt dra ihop sig åt något håll, oftast det håll där problemet finns. Terapeuten följer då mycket mjukt med i den rörelsen som kroppen själv visat att den vill. Så länge nya rörelser sker följer man med med handen, samtidigt som man hindrar rörelsen att gå tillbaka exakt samma väg som den kom. Det som händer då är att området skickar SOS-signaler till hjärnan. Det blir en endogen respons. Hjärnan svarar med att skicka tillbaka signaler som ökar blodcirkulationen med närings- och syretillförseln i det området och ökar utrensningen av slaggprodukter. Resultatet blir att restriktioner i bindväv/fascia och ärrvävnad luckras upp så att området kan läkas. Man hjälper kroppen att läka sig själv. Ofta när man löser upp spänningar på det här sättet händer det att gamla minnen och känslor som har varit inlåsta in i cellminnet aktiveras och kommer upp till ytan för att helas.

Man löser upp spänningar och felställningar i mellan kroppens olika ben och i hårda hjärnhinnan (dura mater). Då får kroppen möjlighet att återställa trycket i ryggmärgsvätskan, så att den pumpas ut med en jämn puls. Det kommer att påverka hela nervsystemet så att det kommer i balans. Eftersom det har en effekt på nervsystemet, så kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt. Genom att minska sympatiska nervsystemet och öka parasympatiska nervsystemet, ökar också kroppens eget immunförsvar.

Man jobbar med ett mjukt tryck och mjuka rörelser för att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till sin optimala lodlinje och en balanserad KranioSakral-puls.

Behandlingen påverkar främst fem stora områden: centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, hinnorna i hjärnan och ryggraden, kraniets ledstrukturer, och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna.

Eftersom centrala nervsystemet är inblandat i precis allting, så kan man behandla det mesta med KranioSakral terapi. Alla kranialnerverna som går genom olika håligheter i kraniets olika ben påverkas, liksom spinalnerverna som går ut från olika ställen i ryggraden. Genom nerverna och genom bindväv och muskler som är fästa i de olika benen, kommer hela kroppen i sin tur att påverkas positivt av behandlingen.

Hårda hjärnhinnan (dura mater) består av bindväv. Det finns 2 olika sorters bindväv, collagen och elastisk. Den collagena bindväven är inte alls elastisk, och om den försöker töjas ut så har den väldigt svårt att hitta tillbaka till ursprungsläget igen. Därför har den svårt att reparera sig själv. Elastisk bindväv kan dras ut och hitta tillbaka till ursprungsläget ganska lätt igen, och repareras lätt. Hårda hjärnhinnan (dura matern) består huvudsakligen av collagen bindväv. Det är delvis därför som bland annat whiplash-skador kan vara så svåra att behandla, för hårda hjärnhinnan (dura matern) har påverkats kraftigt och nu hittar den inte tillbaka till ursprungsläget igen.

Den Kraniosakrala behandlingen är väldigt effektiv att lösa upp blockeringar i collagen bindväv och hjälpa den att hitta tillbaka till rätt läge igen. Därför kan man ofta hjälpa folk med exempelvis whiplash-skada och även andra problem som annars kan vara svåra att få att läkas varaktigt, som olika snedställningar i kroppen och bäckenet. Bindväv finns ju överallt i kroppen, och bindvävens uppgift är ju att stödja allting och hålla allt på rätt plats. Man kan följa samma bindvävs ”trådar” från huvudet, genom kroppen och ända ner under fötterna. På grund av detta får man ofta en effekt även på helt andra ställen i kroppen än där man för tillfället behandlar. Genom att bindväven binder samman allt så kan man också behandla mycket i hela kroppen från samma ställe, som exempelvis SBS-leden eller sakrum.

När man behandlar tar man också hänsyn till kroppen som en helhet. Man håller fokus både på fysiska detaljer samtidigt som man håller hela kroppen och dess energisystem i medvetandet. Genom det kan samband mellan olika besvär lösas och föras i harmoni med varandra och man kan lösa spänningar och blockeringar på en djupare nivå. Kroppen kan visa vilka besvär som är i prioritet att behandla och få med alla delar genom att man håller ett vidgat fokus. Tterapeuten känner hela tiden in och följer kroppens mycket subtila signaler och rörelser. Genom det är det kroppens innebeonde intelligens som guidar och vägleder terapeuten till det som mest av allt behövs.

Namnet

 Kraniosakral terapi är en översättning till svenska av Craniosacral Therapy, som det heter på engelska, så det är alltså samma sak. Och namnet kommer sig av det Kraniosakrala systemet där ryggmärgsvätskan med en viss puls pumpas ut från kraniet ner i ryggraden till sakrum. En del vänder på namnet, och kallar det för Sacro-Kraniell terapi istället. Det kommer sig av att det är en osteopatisk behandlingsteknik, och förr så ville inte en del osteopater att andra skulle använda sig av "deras" namn på tekniken. Men det är precis samma behandling det är fråga om.

Fördelar

Fördelen med KranioSakral behandling är att den är så mjuk. Man behandlar med minsta möjliga motstånd, och låter kroppen själv visa hur den vill bli behandlad. På så sätt bildas inga nya motstånd i kroppen utan man kan komma väldigt djupt så att gamla saker kan börja lösas upp ur cellminnet. Därför kommer man åt både fysiska, mentala och emotionella problem. När man kan behandla på flera nivåer samtidigt så får det ofta behandlingarna att hålla mycket bättre. Man kan gå in och direkt påverka nervsystemet till att minska stress, och då ökar även kroppens eget immunförsvar. Man kan lösa upp spänningar i bindväven på ett sånt sätt att det håller. KranioSakral behandling har även tekniker för att behandla hinnorna i hjärnan och ryggraden, något som få andra behandlingstekniker kommer åt. Man jobbar på kroppens egna villkor. Det är också en fördel att man har kläder på sig under behandlingen.